SZOLGÁLATÓ

SZERVEZETEK

Keresés
Mail - lista

 

Határokon át: Kapcsolatok létrehozása egymás segítése, az együttműködés és a határokon átívelő projektek támogatása érdekében

 

A Duna menti országok kapcsolatrendszere a német kisebbségek és a velük együttműködő szervezetek és intézmények hálózatát jelenti Horvátország, Szerbia és Magyarország hármas-határának területén.

 

Ez a honlap a kapcsolati hálónk platformja és identitásának megjelenése. A szervezetek képviselői már több éve határokon átnyúló kapcsolatokat ápolnak és dolgoznak együtt Horvátországgal, Szerbiával és Magyarországgal. A honlap egyben a nyilvánosság elérésének eszköze, médiája is.

 

A határokon átnyúló együttműködés alapja a német kisebbségek és szervezeteik jelenléte a három országban. Különös jelentősége van a német kisebbségeknek és a velük szoros együttműködésben lévő azon szervezeteknek és intézményeknek, amelyek az oktatás és képzés, az ifjúság, a kultúra és a média területén fejtik ki tevékenységüket. Ezek a területek együttesen képezik a határokon átnyúló együttműködés természetes potenciálját.

 

Az együttműködés céljai:

 

- az egyes országok az oktatás, az ifjúsági kérdések, a kultúra és a média területén jelentkező lehetőségeit a többi ország számára is hasznosítani

 

- az egyes országok rendezvény

 

-ajánlatát a többi ország rendezvényei által gazdagítani

 

- az adott országban folyó munkához ösztönzést találni a többi ország partnereinek tevékenysége és munkája által

 

- egymás támogatása a projektek kapcsán, illetve a szervezetek és intézmények kialakítása területén

 

- közös, határokon átívelő projektek létrehozása

 

- a szomszédos országokat és a régiót egymáshoz közelebb vinni, illetve a régió attraktivitásának növelése.

 

Ezekkel a célokkal a partnerek hozzá szeretnének járulni ezen országok és Európa  összekovácsolódásához is.

 

 

Az együttműködés fejlődése:

 

A politikai helyzet már hosszabb időszak óta lehetőséget biztosít a három szomszédos  ország, Horvátország, Szerbia és Magyarország határterületén élő német kisebbségeinek képviselői között létrejövő multilaterális kapcsolatok és a gondolatcsere megvalósulására.

 

A határokon átívelő multilaterális együttműködés mérföldköve a 2006. februárjában megrendezésre kerülő „Nemzetközi Kulturális Találkozó” volt (lásd Regionális találkozó). Ezen a találkozón Zomborban a német kisebbségek és a velük szorosan együttműködő szervezetek majdnem minden fontos képviselője találkozott Boszniából, Horvátországból, Romániából, Szerbiából és Magyarországról.

 

Ezen a „Nemzetközi Kulturális Találkozón” született meg az az elhatározás, hogy a hármas-határ mentén Horvátország, Szerbia és Magyarország szorosabban fog együttműködni.  Ehhez a rendezvényhez három Regionális találkozó kapcsolódott.

 

A regionális találkozók motorja Baja (Magyarország), Eszék (Horvátország), illetve Apatin/Hódság/Zombor (Szerbia) városából érkező képviselők voltak.

Az egymást követő regionális találkozókon ehhez a kezdeményezéshez további képviselők csatlakoztak Vukovárról (Horvátország), illetve Pécsről és Szekszárdról (Magyarország).

 

A regionális találkozókon az oktatás/képzés és a kultúra területein születtek közös projektek.

 

Az eszéki, 2007-ben megrendezett regionális találkozón a résztvevők elhatározták, hogy az együttműködés és a céljaik nyilvánosabbá tétele és jobb kifejezése érdekében közös honlapot hoznak létre. Ez a honlap 2008 májusában lett elérhető a világhálón.

 

 

Információk e honlap kínálatairól:

 

A fenntartó szervezetek profilja:

Jelenleg 13 fenntartó szervezete és intézménye  van ennek a honlapnak. Ezen szervezeteknek és intézményeknek lehetőségük van arra, hogy magukat, illetve az általuk megvalósított vagy a jövőben tervezett projekteket ezen a honlapon röviden  bemutassák. Valójában azonban a bemutatkozás nem elsődleges célja ennek a honlapnak. Általában egy link vezet az intézmények és szervezetek saját weboldalára.

 

A Duna menti hármas-határ, Horvátország, Szerbia és Magyarország azon intézményei és szervezetei, amelyek a határokon átnyúló együttműködés részesei és e honlap fenntartói szeretnének lenni, kérelmezzék részvételüket e honlap szerkesztőinél (lásd Kapcsolat). A következő szerkesztői megbeszélésen vagy a következő regionális találkozón lesz döntés a kérelem ügyében.

 

Határokon átívelő kapcsolatok

A honlap elsődleges célja a határokon átnyúló kapcsolatok támogatása.

Ezért fordítottak a fenntartó szervezetek és intézmények olyan nagy hangsúlyt a minden területre kiterjedő Címek gyűjteményére. Amennyiben valaki egy határokon átívelő kezdeményezéssel él, a címeken keresztül a másik országokban közös érdekeltségi csoportra, illetve lehetséges partnerekre talál.

 

Határokon átívelő projektek

További célunk a lezárult és aktuális, határokon átívelő projektekről információkat adni (lásd Regionális  rendezvények és Aktuális).

 

Mit is értünk a határokon átívelő projektek elnevezés alatt:

 

- egy partnerszervezet vagy intézmény projektjéről akkor beszélünk, amikor erre a partner egy korábbi megegyezés értelmében meghívja a többi országot

a többi ország partnerei kötelezik magukat arra, hogy a környezetük figyelmét felhívják a rendezvényekre, illetve a részvételt aktívan támogatják

 

- egy közös, határokon átívelő projekt megvalósulása esetében.

 

Ezenfelül az Aktuális címszó alatt a többi szervezet és intézmény kulturális projektjeiről tájékozódhatunk, azokról, amelyek vonzóak lehetnek a szomszédos országok számára is (pl. Nemzetközi Tamburafesztivál Deronje-ben, Kulturális főváros Pécs 2010).

 

Utazás

Végezetül fontosnak tartjuk azt a célt is, hogy a szomszédos ország és az egész régió ismertebbé, „megfoghatóbbá“ váljék és utazásra, a szomszédos ország megismerésére invitáljon. Ebből a célból kerül bemutatásra a Régió szövegben, térképen és képekben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatók: