KORISNIČKI SERVIS

USTANOVE

Pretraga
Mail lista

 

Preko granica: Povezivanje radi međusobne podrške, saradnje i unapređivanja prekograničnih projekata

 

„Podunavski trougao“ je mreža nemačkih nacionalnih manjina i njima bliskih organizacija i institucija u tromeđi Hrvatske, Srbije i Mađarske.

 

Ova web-stranica je osnova i identitet naše mreže, čiji predstavnici već nekoliko godina sarađuju u okviru prekograničnih projekata u Podunavskom trouglu Hrvatske, Mađarske i Srbije. Osim toga, ova stranica je i naše javno glasilo.

 

Osnova ove prekogranične saradnje je prisutnost nemačkih nacionalnih manjina i njihovih organizacija u ove tri zemlje. Od posebnog značaja su organizacije i institucije nemačkih nacionalnih manjina, koje su aktivne u oblastima obrazovanja, rada sa mladima, kulture i medija. One zajedno čine prirodni potencijal za prekograničnu saradnju.

 

Ciljevi saradnje:

 

- iskorištavanje potencijala jedne zemlje u oblastima obrazovanja, rada sa mladima, kulture i medija i u drugim zemljama

 

- obogaćivanje kulturnih ponuda sopstvene zemalje kroz manifestacije u susednim zemljama

 

- pronalaženje inspiracije za rad u sopstvenoj zemlji u radu partnera u susednim zemljama

 

- međusobna podrška u radu na projektima i osnivanju organizacija i institucija

 

- zajednički prekogranični projekti

 

- približavanje susednih zemalja i regiona i povećanje broja aktovnosti u regiji

 

Partneri na ovaj način žele da daju svoj doprinos povezivanju ovih zemalja i sjedinjavanju Evrope.

 

Počeci i razvoj saradnje:

 

Već duže vreme politička situacija dozvoljava multilateralnu saradnju između predstavnika nemačkih nacionalnih manjina u tromeđi Hrvatske, Srbije i Mađarske.

 

Od velikog značaja za prekograničnu multilaterlanu saradnju je bio „Internacionalni susret kulturne mreže“, održan februara 2006. (vidi Regionalni susreti). Na ovom susretu su se u Somboru (Srbija) okupili gotovo svi značajni predstavnici nemačkih nacionalnih manjina i njihovih organizacija i institucija iz Bosne, Hrvatske, Rumunije, Srbije i Mađarske.

 

Na ovom „Internacionalnom susretu kulturne mreže“ donešena je odluka o bližoj saradnji između Hrvatske, Srbije i Mađarske. Na to su se nadovezala tri regionalna susreta.

 

Pokretačke snage regionalnih susreta su bili predstavnici iz Baje (Mađarska), Osijeka (Hrvatska) i Apatina, Odžaka i Sombora (Srbija). Postepeno su se ovoj inicijativi priključili i predstavnici iz Vukovara (Hrvatska), kao i iz Pečuja i Seksarda (Mađarska).

 

Iz regionalnih susreta su proizašli projekti u oblasti obrazovanja i kulture.

 

Na regionalnom susretu u Osijeku, u oktobru 2007., su se učesnici odlučili da kreiranjem zajedničke web-stranice ovoj saradnji i njenim ciljevima daju vizuelni izraz. Stranica je maja 2008. postavljena na internet.

 

Informacije o web-stranici:

 

Profili organizacija:

Trenutno postoji 13 organizacija i institucija, koje su nosioci ove web-stranice. One imaju priliku da ukratko predstave sebe, svoje ranije i buduće projekte. Ipak, to nije primarni cilj ove web-stranice. U većini slučajeva jedan link vodi ka web-stranici institucije.

 

Institucije i organizacije iz Podunaskog trougla Hrvatske, Srbije i Mađarske, koje izraze želju da postanu nosioci prekogranične saradnje i ove internet prezentacije, mogu da se prijave kod urednika (vidi Kontakt). Na sledećem sastanku redakcije ili na sledećem regionalnom susretu će se raspravljati o zahtevu.

 

Prekogranično povezivanje:

Primarni cilj ove web-stranice je prekogranična saradnja. Stoga su predstavnici svih organizacija i institucija polagali puno pažnje na prikupljanje adresa iz svih oblasti. Ukoliko se javi inicijativa za organizovanje prekograničnog projekta, u adresaru je moguće pronaći niz potencijalnih partnera u ostalim zemljama.

 

Prekogranični projekti:

Jedan od ciljeva je i informisanje o već završenim i aktuelnim prekograničnim projektima (vidi Regionalne manifestacije i Aktuelnosti).

 

Šta je prekogranični projekt?

 

- Projekt partnerske organizacije ili institucije, na koji ona uz prethodni dogovor poziva i partnere iz drugih zemalja. Partneri iz drugih zemalja su obavezni, da u svojoj okolini promovišu manifestaciju i aktivno učestvuju u njenoj realizaciji.

 

- Zajednički prekogranični projekt.

 

Osim toga se u Aktuelnostima nalaze i kulturni projekti drugih organizacija i institucija, koji predstavljaju atrakciju za susedne zemlje (npr. Međunarodni festival temburice u Deronjama, Pečuj – kulturna prestonica Evrope 2010.)

 

Putovanja:

Konačno, susedne zemlje i čitav region treba da postanu i primamljiva turistučka destinacija. Stoga je regija predstavljena u tekstovima, kartama i slikama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrovitelji: