KORISNIČKE STRANICE

USTANOVE

Pretraga
Mail lista

 

Savez njemačke manjinske samouprave Tolna

Kratak opis:

Savez njemačke manjinske samouprave u županiji Tolna je savez koji zastupa interese 37 njemačkih samouprava koje postoje u županiji Tolna (Mađarska). Savez je zadužen za međusobno povezivanje samouprava i funkcionira i kao informacijska platforma. Savez županija godišnje dodjeljuje dva odličja „Für das Ungarndeutschtum in der Tolnau“. Njeguju se i kontakti sa partnerskim okruzima u Njemačkoj, okrug Bautzen i okrug Main-Tauber


Adresa:

Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkományzatok Szövetsége

Garay tér 4.

H-7100 Szekszárd

Tel: 0036 74 419 948

Fax: 0036 74 51 02 64

E-Mail: LDUSZEK@t-online.hu


Kontakt:

LDUSZEK@t-online.hu


Link:

www.tolde.hu


<-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrovitelji: