Savez Njemačkih Samouprava Baranje

FOTOGALERIJA
------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------  
KORISNIČKE STRANICE

USTANOVE

Pretraga
Mail lista

 

Savez Njemačkih Samouprava Baranje

Kratak opis:

Savez Njemačkih Ssamouprava Baranje je osnovan 1995. kao institucija koja je naslijedila Savez Mađarskih Nijemaca u Baranji. Ova krovna organizacija trenutačno obuhvaća 108 njemačke samouprave u Baranji i Šomođu. Zadaća Saveza je predstavljanje mađarskih Nijemaca u jugozapadnoj Mađarskoj na političkom i kulturnom planu te organiziranje velikih kulturnih manifestacija.


Adresa:

Verband der Branauer Deutschen Selbstverwaltungen

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége

Munkácsy M. u. 8

H – 7621 Pécs

tel: 0036 72 222 352

fax: 0036 72 517 100

e-mail: branauerdeutschen@yahoo.com


Kontakt:

branauerdeutschen@yahoo.com


<-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrovitelji: