Savez Nemačkih Samouprava Baranje

FOTO GALERIJA
------------------------------------------- ------------------------------------------- -------------------------------------------  
KORISNIČKI SERVIS

USTANOVE

Pretraga
Mail lista

 

Savez Nemačkih Samouprava Baranje

Kratak opis:

Savez Nemačkih Samouprava Baranje je osnovan 1995. kao institucija koja je nasledila Savez Mađarskih Nemaca u Baranji. Ova krovna organizacija trenutno obuhvata 108 nemačke samouprave u Baranji i Šomođu. Zadatak saveza je predstavljanje mađarskih Nemaca u jugozapadnoj Mađarskoj na političkom i kulturnom nivou i organizovanje velikih kulturnih manifestacija.


Adresa:

Verband der Branauer Deutschen Selbstverwaltungen

Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége

Munkácsy M. u. 8

H – 7621 Pécs

tel: 0036 72 222 352

fax: 0036 72 517 100

e-mail: branauerdeutschen@yahoo.com

Kontakt:

branauerdeutschen@yahoo.com


<-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokrovitelji: